16. 05. 2013

Vnitřní okruh v současné české fotografii

Společnost Hypermedia, a.s. vás srdečně zve na výstavu Vnitřní okruh v současné české fotografii, která se koná od 15.5. do 18.8.2013 v Městské knihovně.

 

Vnitřní okruh v současné české fotografii
15. 5. – 18. 8. 2013, út-ne 10-18 h
Galerie hlavního města Prahy
Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Kurátor: Vladimír Birgus
www.ghmp.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zatímco v americké, západoevropské či japonské fotografii autoři jako Larry Clark, Nan Goldin, Ryan McGinley, Richard Billingham, Wolfgang Tillmans, Anders Petersen, Jacob Aue Sobol, Michael Ackerman, Daido Moriyama, Nobuyashi Araki a další už dlouho ve svých dílech ukazují i ty nejintimnější chvíle svého života a života svých rodin a přátel, v české fotografii se takovéto otevřené autoreflexivní záběry či fotografické deníky donedávna příliš neobjevovaly (jednou z výjimek je kniha Zdeňka Tmeje Abeceda duševního prázdna z roku 1945, jež je i ve světovém kontextu mimořádným příkladem osobně prožitého a přitom obecně platného svědectví jednoho z desetitisíců mladých mužů, kteří byli během 2. světové války totálně nasazeni na práci v Německu). Málokdo byl ochoten jít s kůží na trh a bez přísné autocenzury ukázat svůj privátní svět se všemi nejistotami, partnerskými krizemi, sexem, vybočeními z norem, strachem ze stáří. Ovšem i kladný obraz soukromých životních jistot, jaké poskytuje harmonická rodina a který ve své tvorbě zobrazují třeba Tina Barney, Elinor Carucci či Annelies Štrba, se u nás vyskytoval jenom sporadicky. To se odráželo i v mnohých výstavách současné české fotografie, jež akcentovaly především postkonceptuální, apropriační a intermediální tendence či zkoumání fotografického média.


             Tato situace se však v posledních letech výrazně změnila. Přirozená snaha vymezit se vůči předchozí generaci, která část svého života prožila v prudérních a pokryteckých časech komunistického režimu a neodvažovala se ve své tvorbě prozradit něco ze svých privátních sfér, hledání záchytných bodů uprostřed nejisté doby, bourání etických tabu, úsilí co nejlépe porozumět sám sobě i sílící ochota odhalit alespoň část ze svého soukromí přispívá k tomu, že se pomyslná hranice mezi osobním a veřejným prostorem neustále posunuje a že i nás se fotografie s intimní a introspektivní tematikou stala velmi populární především mezi autory mladé a střední generace. Nelze však zapomínat ani na technický pokrok, hlavně na malé digitální fotoaparáty a fotografující mobily, umožňující nenápadně pořizovat snímky prakticky všude a okamžitě je šířit bez časových a geografických omezení. Záplava privátních momentek na internetu zákonitě vyvolala u některých autorů protireakci v návratu k technické preciznosti klasických portrétů a autoportrétů, metaforicky pojatých sebereflexí, sociologicky signifikantních detailů interiérů nebo subjektivně pojatých zátiší, která v symbolické rovině vypovídají hodně i o svých autorech. Jiní zase nově interpretují fotografie z rodinných archivů nebo propojují fotografické a audiovizuální výpovědi. Mnozí fotografové se opět přestali bát vyjadřovat své emoce, stojí o empatie diváků a nechtějí vytvářet jenom přísně racionální díla, která, řečeno slovy proslulé americké kritičky Vicki Goldberg, „jsou tak chladná, že mohou ušetřit peníze za klimatizaci“.

V současné české fotografii svým zaměřením na aktuální tendence české fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000 volně navazuje na třídílnou expozici Česká fotografie 20. století, která byla před osmi lety uvedena v Galerii hlavního města Prahy a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
a později v Umělecké a výstavní hale Spolkové republiky Německo v Bonnu. Zatímco však ta chtěla poskytnout přehled o všech hlavních tvůrčích proudech, osobnostech a dílech naší fotografie minulého století, nynější expozice je zaměřena úžeji na tvorbu s motivy autorské sebereflexe, introspekce, intimity, rodiny, nejbližších lidí a věcí z posledních třinácti let, tedy téměř bez odstupu, jenž by mohl počítat s vytvořením pevnější hierarchizace. Časové vymezení výstavy představuje fotografii na výrazném rozhraní, kdy ji možnosti digitálních manipulací nadobro připravily o auru pravdivosti a na druhé straně kdy se definitivně dostala ze svého uzavřeného světa a začala být ve své tradiční podobě i ve formě fúze s jinými médii široce akceptována v muzeích, galeriích i na uměleckém trhu jako významná součást umění.    


           Padesát vystavujících autorů (signifikantní je, že nadpoloviční většinu z nich tvoří ženy) zastupuje široké generační rozpětí, v němž figurují jak klasičtí fotografové, tak výtvarníci pracující s médiem fotografie, zavedení tvůrci s mezinárodním renomé (například Ivan Pinkava, Milena Dopitová, Jiří David, Pavel Baňka, Jiří Hanke, Pavel Mára, Veronika Šrek Bromová, Dita Pepe aj.) i studenti a čerství absolventi mnoha uměleckých škol. Každý z nich ke svým vystaveným dílům napsal krátký autorský text, který může divákům pomoci vysvětlit okolnosti jejich vzniku. ¨
             K výstavě vychází ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy a nakladatelství KANT velký katalog v češtině a angličtině, který kromě fotografií a úvodního textu Vladimíra Birguse zahrnuje i autorské intepretační texty všech vystavujících. 
                                                                                                                                          Vladimír Birgus

Vystavující autoři:
Barbora Bálková, Pavel Baňka, Lenka Bláhová, Veronika Štrek Bromová, Radek Brousil, Michaela Čejková, Jiří David, Milena Dopitová, Libor Fojtík, Anna Gutová & Gabriel Fragner, Sylva Francová, Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Jolana Havelková, Libuše Jarcovjáková, Jakub Jurdič, Tereza Kabůrková, Lenka Klodová, Vendula Knopová, Jaroslav Kocián, Gabriela Kolčavová, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Barbora Kuklíková, Zdeněk Lhoták, Petra Malá Miller, Pavel Mára, Silvie Milková, Vladimír Kiva Novotný, Pavla Ortová, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Václav Podestát, Daniel Poláček, Johana Pošová, Míla Preslová, Vojtěch V. Sláma, Michaela Spurná, Petra Steinerová, Jiří Šigut, Julie Štybnarová, Tomáš Třeštík, Alexandra Vajd & Hynek Alt,  Magda Veselá, Petr Willert, Žaneta Zmudová, Barbora & Radim Žůrkovi


Místo konání: Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1
(vstup i z Valentinské ulice)
Termín konání: 15. 5. – 18. 8. 2013
Otvírací doba: út-ne 10.00–18.00
Vstupné: 120, – Kč plné (dospělí) / 60, – Kč snížené (studenti) / 30,- Kč (senioři)
Kontakty: Michaela Moučková, +420 725 818 721, +420 224 826 391, pr@ghmp.cz,michaela.mouckova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Kurátorské prohlídky s Vladimírem Birgusem: čt 30. 5., út 25. 6. v 17.00
Lektorské prohlídky: čt 23. 5., 6. 6., 20. 6., 18. 7., 22. 8. v 16.30

Interaktivní prohlídky pro školy
Možnost interaktivních prohlídek spojených s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, vhodné pro všechny typy škol. Rezervace: lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

Tvořivé dialogy s uměním
Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou přímo v expozici nebo ve výtvarném ateliéru – animační program se speciálními doprovodnými materiály, připravený a realizovaný edukačním oddělením. Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce – vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby. Rezervace do 16.00 předchozího dne – lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

so 1.6., 13.00 – 18.00, Městská knihovna: "Aura fotografie" 

                                                                                                                     
V rámci výtvarných reakcí na výstavu budeme nejrůzněji recyklovat a "reinterpretovat" reprodukce prezentovaných fotografií formou fotomontáží, koláží, dokreslování, retuší atd. Budeme se např. snažit posouvat některé zdokumentované situace do nových kontextů - např. k nim vymyslíme fiktivní příběh, zpracujeme je jako komiks, propojíme prvky a postavy
z různých fotografií, které se ve skutečnosti v žádném snímku dohromady nikdy nesetkali. Budeme je také doplňovat mj. o fotografie z aktuálních časopisů, novin a propagačních materiálů a kombinovat i konfrontovat zde přítomné umělecké fotografie s reportážními, dokumentárními a reklamními. Pokusíme se i o "dramatizaci" a rozpohybování některých gest, výrazů v tvářích a kompozic záběrů formou "živých soch" a "scén". Hlavními okruhy témat našeho zájmu budou identita, vztahy, vzpomínky, paměť, komunikace, rodina, společnost.                                                                                                    Lucie Haškovcová