27. 02. 2012

Slevové servery čeká tvrdý rok, trh se však pročistí

Mnoho špatných zkušeností s využitím slevových serverů jako marketingového nástroje vychází z nepochopení jejich principu. Hlavně v segmentu gastronomie si někdy inzerenti neuvědomují, že nabídka slevy neslouží primárně k pouhému zaplnění volné kapacity restaurací v období nižší návštěvnosti, ale k propagaci značky a zisku nových spokojených zákazníků.


Právě snaha firem kompenzovat nedostatek klientely pouhou nabídkou slev často vede hlavně k mnoha nedorozuměním. Inzerent rozčarován nízkou ekonomickou návratností slevové akce často na zákazníky se slevovými vouchery pohlíží jako na klienty druhé kategorie, klienti jsou pak logicky nespokojeni. Není potřeba dodávat, že tyto těžkosti se ve svém důsledku obrací i proti slevovým serverům a jejich principu.


Vinu nelze klást pouze na neinformované inzerenty, za mnoho problémů si mohou i samotné slevové servery. Na českém internetu jich v současné době fungují stovky a každému je jasné, že tento počet je dlouhodobě neúnosný. V tak velkém množství se totiž snadno skryjí nejrůznější podvodníci, pověsti slevových serverů navíc nijak neprospívá ani šedá většina jednoduchých až amatérských serverů s neatraktivní a chabě prezentovanou nabídkou.


Malé nezajímavé slevové servery, které celému oboru spíš škodí, jsou letos největší kandidáti na zánik. Tento trend ostatně započal již loni a letos nepochybně zesílí. Předpokládáme, že desítky malých slevových serverů prostě v tichosti zavřou krám, úspěšní predátoři se podělí o perspektivní malé ryby a pár šikovných jedinců přežije díky úzké specializaci či regionálnímu zaměření. Teprve pak bude celý ekosystém pročištěn a kvalitní slevové servery s pestrou a prověřenou nabídkou budou ještě lépe plnit svou roli v marketingové strategii svým inzerentů.