18. 10. 2011

HyperMedia pomohla občanskému sdružení HELPPES


HELPPES klade od počátku své činnosti velký důraz na osvětovou činnost, která přispívá ke zlepšení integrace lidí s nejrůznějšími typy postižení a přibližuje práci a význam psích pomocníků. V rámci vzdělávacích programů je jejich účastníkům přibližován život lidí s postižením i psích pomocníků.

„Jsme velice rádi, že jsme mohli občanskému sdružení pomoci“