Naši klienti

řekli o nás

TICKET ART PRAHA, s.r.o.

TICKET ART PRAHA, s.r.o.

Miroslav Bučko
Ředitel pro obchod a marketing

Spolupráci s HyperInzerce.cz jsme navázali v roce 2005, v období, kdy se tento inzertní server teprve začínal hřát na slunci českého internetu. V roce 2007 jsme společnou spolupráci rozšířili o vzájemnou propagaci našich obchodních značek a portál HyperInzerce.cz propagujeme na vybraných kulturních akcích, jako jsou muzikály, koncerty či divadelní představení. HyperInzerce.cz naproti tomu skvěle promuje námi pořádané a podporované kulturní akce na svých stránkách a aktivně přispívá k podpoře prodeje vstupenek. Nejúspěšnějšími akcemi za dobu naší spolupráce jsou např. Daniel Landa – tour Československo 2008 a Alexandrovci – European Tour 2009 a 2010. HyperInzerce.cz se za dobu naší spolupráce stala důležitým partnerem pro propagaci našich kulturních akcí.

Penzion BEST

Penzion BEST

Ivana Václavková
Majitelka penzionu

Se slevovým portálem HyperSlevy spolupracuji hlavně díky panu Vondrákovi, který odvádí svou práci na 100%. V jakékoli situaci se na něj mohu obrátit a vždy je velice ochotný a zajímá se o můj penzion. Naši spolupráci považuji za vynikající a dokud bude na svém místě, bude moje  spolupráce s portálem HyperSlevy trvat i nadále.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Ing. Vojtěch Stehel
Prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost

Cílené reklamní spolupráce, jako je přijímací řízení na vysoké školy, jsou pro nás vždy složité. Díky vymezenému regionu působnosti, cílení na úzkou skupinu „maturantů“ a silné konkurenci je vždy výsledek přímo úměrný zacílení kampaně a času v ni investovanému. Díky zkušenostem marketingových poradců HyperMedia, a.s., a řešení všech našich požadavků jsme našli kampaň, kterou jsme již počtvrté obnovili. Hlavním plusem zde vidíme vyhodnocení kampaně, které je doplněno o navrhované úpravy. V rámci obnovení spolupráce jsme zvýšili výkon v prvním roce o necelých 20 %. Díky dalším změnám je probíhající kampaň efektivnější o 60-70 %. Počkáme si na čísla za celé období. Spolupráci s HyperMedia, a.s., můžeme vřele doporučit. Růst mezi roky nás v tom rozhodnutí utužuje.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky společnosti HyperMedia, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 27251748, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249, jež tvoří nedílnou součást každé smlouvy o dílo.

kontakt

Chcete získat nové zákazníky? Chcete zvýšit návštěvnost svého webu?
Vytvoříme vám přesně cílenou kampaň se zásahem až několik milionů uživatelů.